Okulary
Rozmiar
Marka
Materiał
Kształt
Kolor
Styl
Producent
Cena
Type at least 1 character to search
Do góry
Regulamin
/ Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy oooczy.pl, dostępny pod adresem internetowym www.oooczy.pl, prowadzony jest przez Piotra Pawlaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hi Piotr Pawlak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 729 232 46 34, REGON: 473096143.

§2 Definicje

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (oraz wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

Konto – konto Klienta w Sklepie, założone przez Klienta zgodnie z Regulaminem. Zawiera dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.oooczy.pl.

Sklep Stacjonarny – sklep prowadzony stacjonarnie przez Sprzedawcę pod adresem wskazanym w § 3 pkt. 1.

Sprzedawca – Piotr Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hi Piotr Pawlak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 729 232 46 34, REGON 473096143.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§3 Kontakt ze sklepem
 1. Sprzedawca prowadzi Sklep Stacjonarny pod adresem:

Zakład Optyczny OOOCZY, al. J. Piłsudskiego 157, 92-332 Łódź.

2. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: [email protected]

3. Numery telefonu Sprzedawcy: 791 333 405, 507 933 122

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 36 1140 2004 0000 3702 7441 6640

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§4 Zakładanie konta w sklepie
 1. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Konto można założyć w dowolnym momencie na stronie www.oooczy.pl/zaloz-konto – do której odnośnik znajduje się również na dolnym pasku – albo podczas składania Zamówienia (wybierając w Koszyku opcję „kupuję i zakładam konto”).

2. Aby założyć Konto w Sklepie, Klient wypełnia Formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ustanawia swój login użytkownika oraz hasło. W przypadku zakładania Konta podczas składania Zamówienia, niezbędne jest również podanie adresu dostawy (oraz ewentualnie adresu rozliczeniowego) – w przypadku założenia Konta niezależnie od składania zamówienia, adres można w każdej chwili uzupełnić w zakładce „Adresy” na stronie „Moje kooonto”: https://oooczy.pl/moje-kooonto/edit-address

3. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Klient otrzyma maila z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć, aby dokończyć proces zakładania Konta. Nie dotyczy to przypadków zakładania Konta przy składaniu Zamówienia.

4. Istnieje możliwość założenia konta w sklepie poprzez zalogowanie się na konto Facebook lub konto Google. Wówczas Klient wyraża zgodę na przetwarzanie określonych danych udostępnianych Sprzedawcy przez Google lub Facebooka.

5. Konto zakłada się na czas nieokreślony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adresy podane w § 3.

6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie e-maila lub nazwy użytkownika i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. W przypadku rejestracji poprzez konto Google lub konto Facebook, logowanie na Konto odbywa się odpowiednio przez właściwe konto Google lub konto Facebook.

§5 Składanie zamówienia
 1. Aby złożyć zamówienie Klient wypełnia Formularz Zamówienia.

2. Zamówienie może dotyczyć oprawy okularowej wraz z parą soczewek okularowych, tj. pełnych okularów korekcyjnych (jednej lub kilku par) lub samej oprawy okularowej (jednej lub kilku sztuk). Sklep nie prowadzi sprzedaży internetowej samych soczewek okularowych.

3. W przypadku chęci zakupu pełnych okularów, Klient winien, na stronie wybranej przez siebie oprawy, wybrać z listy rozwijalnej odpowiadające mu soczewki, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” znajdujący się na stronie Produktu (oprawy). Jeśli Klient zaczął od wyboru soczewek i na stronie wybranego Produktu (soczewek) kliknął przycisk „Zakup z oprawami” jego wybór zostanie automatycznie zapamiętany do momentu zamknięcia przeglądarki lub kliknięcia przycisku „Zakup z oprawami” na stronie innego Produktu (soczewek) – co oznacza, że wybrany rodzaj soczewek będzie automatycznie wybrany na liście rozwijalnej innych Produktów (opraw). Wybór ten Klient może zmienić. W celu finalizacji zamówienia Klient przechodzi do koszyka przez naciśnięcie przycisku „Koszyk” w prawym, górnym rogu strony.

4. W przypadku chęci zakupu Produktu, jakim jest wyłącznie oprawa okularowa, Klient winien na stronie wybranego przez siebie Produktu wybrać z listy rozwijalnej wariant „Bez soczewek”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” znajdujący się na stronie Produktu. W celu finalizacji zamówienia Klient przechodzi do koszyka przez naciśnięcie przycisku „Koszyk” w prawym, górnym rogu strony.

5. Na stronie koszyka Klient ma możliwość zastosować kod rabatowy. Aby przejść do dalszego Formularza zamówienia Klient wybiera sposób dostawy, dzięki czemu może zobaczyć ostateczną cenę zamówienia, po czym klika przycisk „Przejdź do płatności”.

6. Klient może złożyć Zamówienie:

 • bez zakładania konta w Sklepie. Wówczas wypełnia Formularz zamówienia podając obowiązkowo dane osobowe i teleadresowe oraz – jeśli zamówienie obejmuje soczewki z korekcją – wartość korekcji wzroku i rozstaw źrenic (PD). Klient może załączyć zdjęcie recepty, a także – jeśli nie zna wartości swojego rozstawu źrenic (PD) – zdjęcie pomiarowe zrobione wg instrukcji podanych tutaj.
 • logując się na konto w Sklepie, jeśli takowe już posiada. Wówczas podane przez niego wcześniej dane wczytają się automatycznie, a brakujące pola winien uzupełnić jak wyżej.
 • wraz z założeniem konta w Sklepie. Wówczas Klient uzupełnia wszystkie pola, o których mowa wyżej, a ponadto winien zaznaczyć pole „Stworzyć konto?” i utworzyć własną nazwę użytkownika oraz hasło.

7. Jeśli wybrano dostawę do punktu odbioru (Paczka w Ruchu lub Paczkomaty inPost), Klient winien wybrać punkt odbioru Zamówienia. Po dokonaniu ww. czynności oraz wybraniu sposobu płatności, akceptacji regulaminu i kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, Formularz zamówienia uważa się za wypełniony. Zamówienie jest złożone: natychmiastowo w przypadku wyboru płatności przy odbiorze, po dokonaniu płatności w przypadku skorzystania z systemu Tpay, w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym.

§6 Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§7 Dostawa i płatność
 1. Klient, po opłaceniu zamówienia lub zaznaczeniu metody płatności za pobraniem, może skorzystać z wybranej pośród proponowanych przez Sprzedawcę metody dostawy do swojego adresu zamieszkania lub wskazanego punktu odbioru, jak również odebrać produkt osobiście w Sklepie Stacjonarnym w Łodzi, pod adresem wskazanym w §3 pkt. 1.

2. Dostawa jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych przewoźników, opłat za dostawę oraz terminów dostawy dostępne są w zakładce „Dostawa i płatność” na stronie Sklepu, czyli tutaj.

3. Klient może wybrać metodę płatności przy odbiorze, za pomocą tradycyjnego przelewu lub skorzystać z wybranej metody płatności internetowej. Sprzedawca posługuje się systemem płatności internetowych PayNow, w ramach którego możliwa jest płatność m.in. szybkim przelewem, portfelem elektronicznym czy Blikiem. Dostępna jest również płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

4. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępne są w zakładce „Dostawa i płatność” na stronie Sklepu, czyli tutaj.

§8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, pod wskazanym przez niego adresem, niebędącej przewoźnikiem. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie można przykładowo wysłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub tutaj.

3. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia proponowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku podany przez konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (również w przypadku płatności kartą płatniczą).

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w §3 pkt. 1 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu.

7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:

 • umów których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności umów, których przedmiotem był zakup oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi wykonanymi na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi na recepcie.
 • umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • innych umów określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta.
§9 Reklamacje
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: [email protected]. W treści reklamacji zaleca się zawarcie przez Klienta m.in. zwięzłego opisu wady, okoliczności jej wystąpienia, szczególnie datę jej wystąpienia, żądanie Klienta w związku z wadą towaru oraz dane Klienta składającego reklamację.

4. Klient zobowiązany niezwłocznie jest odesłać Produkt, podlegający procedurze reklamacyjnej, na adres podanych w § 3 pkt. 1 Regulaminu, tj. do Sklepu Stacjonarnego. Klient odsyła Produkt reklamowany na koszt sprzedawcy najtańszym możliwym sposobem. W przypadku nieuzasadnionego żądania i nieuwzględnienia reklamacji, ponowne przesłanie przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu do Klienta następuje na koszt Klienta. W przypadku uzasadnionego żądania, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia sposobu uwzględnienia reklamacji, tj. dostarczenie Produktu tego samego rodzaju i tej samej wartości wolnego od wad albo zwrot kosztów. W pierwszym przypadku Sprzedawca pokrywa koszty wysyłki nowego Produktu.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia (tj. otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną oraz doręczenia reklamowanego Produktu), a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. W przypadku, gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowe widzenie, Klient powinien przesłać Sprzedawcy reklamowane okulary wraz z soczewkami w celu weryfikacji ich zgodności z receptą. Jeżeli soczewki zostały wykonane zgodnie z indywidualnym zleceniem klienta lub danymi na recepcie, Sprzedawca zaleca skontaktowanie się z optometrystą lub okulistą. Koszty przesyłki pokrywa się odpowiednio jak w pkt. 4.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedawcą,
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 • może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§11 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep, zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, wprowadzenia lub anulowania przez Sprzedawcę usług lub produktów, zmiany sposobów płatności i dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie www.oooczy.pl/regulamin co najmniej 14 dni kalendarzowych przed dniem, od którego zmiany będą obowiązywać.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.